Tandvård för hund och katt

På Sannegårdens Djurklinik är vi specialiserade på tandvård på hund och katt. Vi har specialutbildade veterinärer och fullständig utrustning inklusive tandröntgen för att kunna utföra avancerade tandbehandlingar och tandextraktioner.

Tandåtgärder utförs under fullständig narkos inklusive kontinuerlig övervakning på intuberade patienter. På äldre patienter kan vi i vissa fall välja att dela upp tandåtgärden i två besök för att säkerställa narkossäkerheten för ditt djur. Första besöket görs då hos en veterinär som bedömer tandstatus, lyssnar på hjärtat och tar ett preoperativt blodprov för att ditt djur skall få en rätt anpassad narkos (det totala priset för ditt djurs tandåtgärd blir dock detsamma trots att du kommer två gånger).

Välkommen till oss på Sannegårdens Djurklinik