• Vaccinationer
  • Besiktningar och ID-märkningar
  • Hälsokontroller
  • Kostrådgivning och viktminskningsprogram
  • Dräktighetsundersökning med ultraljud