Sjukvård och kirurgi

Om ditt djur är akut sjukt har vi för det mesta möjlighet att ta emot er under våra öppettider – ring oss för rådgivning och bokning av tid.

Vi gör medicinska utredningar med blodprovsanalyser samt hudutredningar och hältutredningar, röntgenundersökningar och ultraljud. Vid behov kan djuren stanna för behandling under dagen.

På kliniken kan de flesta kirurgiska ingrepp som förekommer inom smådjurssjukvården utföras, inklusive kastration av hund, katt och kanin.

Tandvård

På Sannegårdens Djurklinik är vi specialiserade på tandvård på hund och katt. Vi har specialutbildade veterinärer och fullständig utrustning inklusive tandröntgen för att kunna utföra avancerade tandbehandlingar och tandextraktioner.

Tandåtgärder utförs under fullständig narkos inklusive kontinuerlig övervakning på intuberade patienter. På äldre patienter kan vi i vissa fall välja att dela upp tandåtgärden i två besök för att säkerställa narkossäkerheten för ditt djur. Första besöket görs då hos en veterinär som bedömer tandstatus, lyssnar på hjärtat och tar ett preoperativt blodprov för att ditt djur skall få en rätt anpassad narkos (det totala priset för ditt djurs tandåtgärd blir dock detsamma trots att du kommer två gånger).

Förebyggande hälsovård

•  Vaccinationer
•  Besiktningar och ID-märkningar
•  Hälsokontroller
•  Kostrådgivning och viktminskningsprogram
•  Dräktighetsundersökning med ultraljud

Avlivningar

På Sannegårdens Djurklinik görs avlivningar i en lugn miljö och vi ombesörjer transport för kremering.