Välkommen till Sannegårdens djurklinik

031-225052

Information till våra kunder angående Coronaviruset: Vi ber dig som är sjuk att inte komma till kliniken utan att i stället kontakta oss per telefon. För att begränsa smittspridning har vi utökat våra hygienrutiner, samt infört rutiner så vi blir så få som möjligt i väntrum och poliklinikrum samtidigt. Vi ber därför att endast en person per djur kommer in i väntrum och behandlingsrum och att eventuellt övrigt sällskap väntar utanför kliniken. Om du ser att det är andra i väntrummet så vänta utanför tills det är din tur. Vi ber dig om förståelse för detta.

Sannegårdens Djurklinik är kliniken på Norra Älvstranden i Göteborg. Här arbetar tre veterinärer: Anna Einarsson, som innehar specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, veterinär Nina Fryland Hansen som är speciellt inriktad på tandvård hos hund och katt, samt allmänpraktiserande veterinär Cornelia Renk inriktad på ultraljud och kirurgi. Tillsammans med övrig personal ser vi till att ditt djur mår bra under vistelsen hos oss.

Sannegårdens Djurklinik är den lilla kliniken där djurägaren får ett personligt bemötande, samtidigt som det erbjuds kvalificerad djursjukvård.

Sannegårdens Djurklinik är medlem i föreningen Svensk Djursjukvård och vi har åtagit oss att följa deras kvalitetslöften.

  • Veterinär Anna Einarsson och veterinär Nina Fryland Hansen.

  • Veterinär Cornelia Renk