Vanliga behandlingar på hund, priser inklusive moms.

 • Grundavgift vid bokat veterinärbesök 700 kr (Extra kostnader tillkommer sedan beroende på vidare åtgärder/utredning. Fråga gärna din veterinär om prisförslag)
 • Ordinär vaccination 450 kr
 • Rabies vaccination 470 kr
 • Sammanställning hundpass 500 kr
 • Besiktning valp 650 kr (Vi har ett reducerat kullpris för uppfödare på vaccination, id-märkning och besiktning)
 • Besiktning vuxen hund 900 kr
 • Kastration hanhund 3900 – 4400 kr (Beroende på hundens storlek)
 • Kastration tik 6500 kr
 • Tandstensborttagning/munsanering – ring oss för information (Priset är beroende på tandstatus och därav åtgärder)
 • Kontroll för bedömning av narkossäkerhet hos vissa äldre djur inför tandåtgärd 1083 kr (se mer info under TJÄNSTER-TANDVÅRD)
 • Chip märkning/ID 450 kr
 • Avlivning 2100 – 2900 kr (Beroende på hundens storlek. Extra kostnad tillkommer vid separat kremering)
 • Patella/hjärtintyg 475 kr

Vanliga behandlingar på katt, priser inklusive moms.

 • Grundavgift vid bokat veterinärbesök 700 kr (Extra kostnader tillkommer sedan beroende på vidare åtgärder/utredning. Fråga gärna din veterinär om prisförslag)
 • Ordinär vaccination 400 kr
 • Rabies vaccination 470 kr
 • Besiktning 650 kr (Vi har ett reducerat kullpris för uppfödare på vaccination, id-märkning och besiktning)
 • Kastration hankatt 900 kr
 • Kastration honkatt 1450 kr
 • Tandstensborttagning/munsanering – ring oss för information (Priset är beroende på tandstatus och därav åtgärder)
 • Kontroll för bedömning av narkossäkerhet hos vissa äldre djur inför tandåtgärd 1083 kr (se mer info under TJÄNSTER-TANDVÅRD)
 • Chip märkning/ID 450 kr
 • Örontatuering/ID 500 kr
 • Avlivning 1100 kr (Extra kostnad tillkommer vid separat kremering)

Kanin

 • Kastrering hankanin 1150 kr

För övriga prisuppgifter kontakta oss på telefon 031-225052