Vanliga behandlingar på hund, priser inklusive moms.

 • Grundavgift vid bokat veterinärbesök 650 kr (Extra kostnader tillkommer sedan beroende på vidare åtgärder/utredning. Fråga gärna din veterinär om prisförslag)
 • Ordinär vaccination 450 kr
 • Rabies vaccination 470 kr
 • Sammanställning hundpass 500 kr
 • Besiktning 650 kr (Vi har ett reducerat kullpris för uppfödare på vaccination, id-märkning och besiktning)
 • Kastration hanhund 3500 – 4000 kr (Beroende på hundens storlek)
 • Kastration tik 6400 kr
 • Kloklipp 130 kr
 • Tandstensborttagning/munsanering 2500 – 9000 kr (Beroende på tandstatus och därav åtgärder)
 • Chip märkning/ID 400 kr
 • Avlivning 2000 – 2900 kr (Beroende på hundens storlek. Extra kostnad tillkommer vid separat kremering)

Vanliga behandlingar på katt, priser inklusive moms.

 • Grundavgift vid bokat veterinärbesök 650 kr (Extra kostnader tillkommer sedan beroende på vidare åtgärder/utredning. Fråga gärna din veterinär om prisförslag)
 • Ordinär vaccination 370 kr
 • Rabies vaccination 470 kr
 • Besiktning 650 kr (Vi har ett reducerat kullpris för uppfödare på vaccination, id-märkning och besiktning)
 • Kastration hankatt 700 kr
 • Kastration honkatt 1200 kr
 • Tandstensborttagning/munsanering 2000 – 8000 kr (Beroende på tandstatus och därav åtgärder)
 • Chip märkning/ID 400 kr
 • Örontatuering/ID 500 kr
 • Avlivning 900 kr (Extra kostnad tillkommer vid separat kremering)

Kanin

 • Kastrering hankanin 1000 kr

För övriga prisuppgifter kontakta oss på telefon 031-225052